امروزشنبه, 27 بهمن 1397-- Saturday Feb 16 2019

ساعت 23:14:27

آخرین به روز رسانی : شنبه 01:55:52

ایمیلستان
ایمیلستان

این ستون میزبان ایمیل های شما خواننده های خوب فرصت است، چه فرصت را ترسو و بزدل خوانده باشید، چه نامه تان فریادهای خاموش بر سر مسکن مهر باشد، چه خواسته باشید نمادهای شیطان پرستی را برای همشهری هایتان بازگو کنید و چه بر فرض محال از فرصت تشکر کرده باشید.

صندوق خانه
صندوق خانه

هر هفته نامه هاي فراواني به پست هاي الكترونيك فرصت ارسال يا بصورت مكتوب به آدرس دفتر نشريه فرستاده مي شود كه درج محتواي كامل همه آنها با توجه به تعداد صفحات فرصت ميسر نيست. اما از اين شماره، در اين ستون بطور مرتب به بازخواني اين نامه ها و ايميل ها كه حاوي نظرات، پيشنهادات و انتقادات خوانندگان گرامي فرصت است خواهيم پرداخت و چكيده اين نامه ها را منتشر خواهيم ساخت.

بازتابهای فرصت 55
بازتابهای فرصت 55

- انتقاد از خود

- درباره حجت الاسلام صفارنژاد

- موانع رشد خمینی شهر از نگاه مفاخر

- و ...

الو فرصت 55
الو فرصت 55

حجم تلفن ها و نامه های مردمی به دفتر «فرصت» که اغلب حاوی درخواستهای مردم از مسؤولان و ارگان هاست رو به افزایش است واین نشان دهنده ضوررت وجود یک پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان استان است.

شیخ محمد تقی بهلول: مردمان سده به شجاعت معروفند
شیخ محمد تقی بهلول: مردمان سده به شجاعت معروفند

حادثه باغ خمینی شهر اگرچه خاطرمان را آزرد و با آبرویمان بازی کرد اما خیلی از ما ها را واداشت تا با جستاری در گذشته و حالِ شهر و همشهریان به احقاق حقمان بپردازیم و هر کدام به سهم خودمان دِینمان را به آب و خاکمان ادا کنیم که اگر به جایی رسیده ایم یا اعتباری کسب کرده ایم و یا حتی فقط زیر سایه آرامشش آرام گرفته ایم تا دنیا دنیاست مدیونش هستیم.

الو فرصت 54
الو فرصت 54

حجم تلفن ها و نامه های مردمی به دفتر «فرصت» که اغلب حاوی درخواستهای مردم از مسؤولان و ارگان هاست رو به افزایش است واین نشان دهنده ضوررت وجود یک پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان استان است.

بازتابهای فرصت 54
بازتابهای فرصت 54

-واكنش نصف جهان به واكنش هاي فرصت به اصفهان زيبا

-مصاحبه با مهندس نفري شهردار شاهين شهر

-گزارش مصلی

-و ...

درخواست يك همشهري معلول از مسئولين بهزيستي و تأمين اجتماعي
نامه وارده؛
درخواست يك همشهري معلول از مسئولين بهزيستي و تأمين اجتماعي

 

آنچه در ادامه مي خوانيد شرح مشكلات زايدالوصف يك همشهري است كه عليرغم بيماري، كارآفريني كرده اما مدتي است كه دچار مشكلات حادي شده است.

صفحه 7 از 14