امروزشنبه, 27 بهمن 1397-- Saturday Feb 16 2019

ساعت 23:17:28

آخرین به روز رسانی : شنبه 01:55:52

آخرین تکاپوهای یک ریه شیمیایی شده زیر سقفی بدون اکسیژن:  نفسم دیگر بالا نمی آید
نامه ارسالی به ایمیل فرصت:
آخرین تکاپوهای یک ریه شیمیایی شده زیر سقفی بدون اکسیژن: نفسم دیگر بالا نمی آید

آمارها و رویدادها نشان می دهد جامعه ما با شتاب ناباورانه ای رو به نابودی اندیشه و خرد و باورهای اخلاقی می رود. از خودگذشتگی ها وجان فشانی ها رنگ می بازد و انسانهای از خود گذشته و جان فشان به بوته فراموشی سپرده می شوند.

بازتابهای فرصت 53
بازتابهای فرصت 53

- بومی یا غیر بومی؟

- دايي چرا؟

- انتقاد بجا

- و ...

الو فرصت / 53
الو فرصت / 53

حجم تلفن ها و نامه های مردمی به دفتر «فرصت» که اغلب حاوی درخواستهای مردم از مسؤولان و ارگان هاست رو به افزایش است واین نشان دهنده ضوررت وجود یک پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان استان است.

الو فرصت 52
الو فرصت 52

حجم تلفن ها و نامه های مردمی به دفتر «فرصت» که اغلب حاوی درخواستهای مردم از مسؤولان و ارگان هاست رو به افزایش است واین نشان دهنده ضوررت وجود یک پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان استان است.

واكنش ها به اصفهان زيبا
واكنش ها به اصفهان زيبا

مطلبي كه در روزنامه اصفهان زيبا با  عنوان خميني شهر، ديلينجر و... درج شده بود در شماره قبل فرصت انعكاس يافت و البته مورد نقد فرصت واقع شد. انتشار اين مطلب بازتاب فراواني يافت و همشهريان زيادي از طريق تماس با دفتر فرصت و روزنامه اصفهان زيبا و ارسال نامه به اين روزنامه تأسف خود را از مطلب مذكور بيان داشتند.

بازتابهای فرصت 52
بازتابهای فرصت 52

-فرمانداری ویژه و يك توضيح

- ولی پول نداریم!

- بازتابهای یک خبر

- و ...

تبدیل تهدید به فرصت
مقاله یکی از شهروندان درباره حوادث اخیر خمینی شهر؛
تبدیل تهدید به فرصت

شهر خمینی شهر از حوادث اخیر و بازتاب گستردۀ آن در رسانه ها لطمه خورد و کمترین تأثیر آن، بد نام شدن شهر در نزد دیگران است. دیده می شود بسیاری به دنبال آن هستند که چه کسی این موضوع را رسانه ای کرد و چرا به این گستردگی بازتاب داشت.

تبعيض در عرصه آموزش و پرورش چرا؟
نامه وارده؛
تبعيض در عرصه آموزش و پرورش چرا؟

قانون جديد آموزش و پرورش اين است كه بهترین مدرسه باید  نزدیکترین مدرسه باشد. در نگاه اول این یک قانون خوب و عادلانه است برای دانش­آموزان و اولیای آنان تا در مدارس نزدیک سکونت خود ثبت نام کنند و دلواپس و نگران ثبت نام نباشند. اما چقدر این تدبير به واقعیت نزدیک است؟!

صفحه 8 از 14