امروزشنبه, 27 بهمن 1397-- Saturday Feb 16 2019

ساعت 23:47:20

آخرین به روز رسانی : شنبه 01:55:52

الو فرصت / 49
الو فرصت / 49

حجم تلفن ها و نامه های مردمی به دفتر «فرصت» که اغلب حاوی درخواستهای مردم از مسؤولان و ارگان هاست رو به افزایش است واین نشان دهنده ضوررت وجود یک پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان استان است.

بازتابهای فرصت 49
بازتابهای فرصت 49

- هزار وعده خوبان...

- این حادثه باعث می شود...

- شمشير داموكلس...

- و ...

12 قدم، روشي براي رهايي از اعتياد است نه اصولي براي يك مكتب اعتقادي خاص
توضيحات انجمن معتادان گمنام خميني شهر درباره ابهامات روش 12 قدم؛
12 قدم، روشي براي رهايي از اعتياد است نه اصولي براي يك مكتب اعتقادي خاص

در شماره 43 به نقل از نماينده شهرستان در مجلس، خبري درج كرديم با اين تيتر كه « بارها نسبت به فعاليت گروههايي تحت عنوان 12 قدم هشدار دادم.»

الو فرصت / 48
الو فرصت / 48

حجم تلفن ها و نامه های مردمی به دفتر «فرصت» که اغلب حاوی درخواستهای مردم از مسؤولان و ارگان هاست رو به افزایش است واین نشان دهنده ضوررت وجود یک پل ارتباطی بین مردم و مسؤولان استان است.

بازتابهای فرصت 48
بازتابهای فرصت 48

- شهر سرپرستها

- آثار تاریخی

-مسکن مهر

- و ...

توصيفات خواندني سده در لغت نامه دهخدا
نامه مردمی؛
توصيفات خواندني سده در لغت نامه دهخدا

اگر در لغت نامه دهخدا- بزرگترین لغت نامه زبان فارسی- ذیل کلمه «سده» جستجو کنیم به نتایج جالبی برمی خوریم: 1- «یکی از بخشهای پنجگانه شهرستان اصفهان. مشخصات آن بشرح زیر است: حدود: از شمال بکوه سید محمد، از جنوب به زاینده رود و بخش فلاورجان، از خاور بدهستان جی، از باختر به بخش نجف آباد.

انتقاد يك شهروند از اداره گاز
نامه مردمی؛
انتقاد يك شهروند از اداره گاز

اینجانب سید ابوالحسن نوربخش فرزند سید رضا مالک یک باب مغازه در خیابان جانبازان خمینی شهر، نسبت به عملکرد و برخورد اداره گازاین شهرستان انتقاد دارم.

بازتابهای فرصت / 47
بازتابهای فرصت / 47

- میراث فرهنگی را دریابید

- جانباز شیمیایی و دهها سوال

- مسکن مهر! از کجا بیاوریم؟

 

- و ...

صفحه 10 از 14