امروزپنجشنبه, 28 تير 1397-- Thursday Jul 19 2018

ساعت 15:58:07

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 21:13:58

موافقت‌نامه احداث قطار حومه‌ای اصفهان – نجف‌آباد امضاء شد

خمینی شهر در مسیرقطار نجف آباد اصفهان

دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 14:32 کدخبر :9871
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده :


در مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت راه€Œآهن جمهوری اسلامی ایران و شهردار نجف€Œآباد موافقت€Œنامه احداث خطوط قطار حومه€Œای اصفهان €“ نجف€Œآباد به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار ایسنا، این پروژه که برای نخستین€Œبار در کشور از طریق تامین مالی مشارکتی میان راه€Œآهن و شهرداری چند شهر حومه€Œای در استان اصفهان اجرا خواهد شد، با هزینه€Œای معادل 1200 میلیارد تومان ظرف سه سال به بهره€Œبرداری خواهد رسید.

براساس اظهارات منتظری شهردار نجف€Œآباد طول این مسیر 30 کیلومتر خواهد بود که در جریان آن سه شهر اصفهان €“ خمینی€Œشهر €“ نجف€Œآباد به یکدیگر متصل می€Œشوند.

همچنین با موافقت شهرداری اصفهان بنا شده این خط ریلی به خط 2 متروی شهر اصفهان متصل شود.

شهردار نجف€Œآباد همچنین از مشارکت بخش خصوصی در این پروژه خبر داده و اعلام کرده است: براساس توافقی که میان این بخش با شهرداری نجف€Œآباد صورت گرفته در قبال خدماتی که این سرمایه€Œگذاران ارائه خواهند کرد، زمین€Œهایی از سوی شهرداری برای بهره€Œبرداری در طول این مسیر به سرمایه€Œگذاران بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

این نوع تامین مالی در کشور سابقه نداشته و طبق اعلام راه€Œآهن امید این وجود دارد که با مشارکت شهرداری دیگر کلانشهرها به طور خاص تهران امکان رشد و توسعه قطارهای حومه€Œای به وجود بیاید.

پیگیری تاسیس سازمان متولی قطارهای حومه€Œای

مدیرعامل راه€Œآهن جمهوری اسلامی ایران با بیان این€Œکه در طول سال€Œهای گذشته همواره نسبت به اهمیت قطارهای حومه€Œای در کشور غفلت شده است، اظهار کرد: با پیگیری€Œهای صورت گرفته دولت مصمم است سازمانی که به طور خاص متولی توسعه حمل€Œونقل حومه€Œای است را تاسیس کند.

محسن پورسید آقایی در مراسم امضای قرار€Œداد احداث قطار حومه€Œای نجف€Œآباد تاکید کرد: این قطار اولین خط قطار حومه€Œای به حساب می€Œآید که با مشارکت شهرداری و راه€Œآهن اجرایی و نهایی خواهد شد. موضوعی که ما را امیدوار کرده نسبت به گذشته توجهات به قطار حومه€Œای افزایش پیدا کند.

وی با مقایسه میان زمان افتتاح قطارهای حومه€Œای در قیاس با خطوط مترو عنوان کرد: در شرایطی که بسیاری از خطوط مترو زمانی بین 15 تا 20 سال برای افتتاح نهایی نیاز داشته و بسیار هزینه€Œبر هستند، قطارهای حومه€Œای را می€Œتوان در مدت زمان کوتاه اجرایی کرد تا جایی که ما امید داریم قطار حومه€Œای نجف€Œآباد ظرف سه سال به بهره€Œبرداری برسد.

مدیر عامل راه€Œآهن جمهوری اسلامی ایران با بیان این€Œکه نبود سازمان متولی و تامین هزینه€Œهای اجرای پروژه اصلی€Œترین موانع بر سر تکمیل و توسعه قطارهای حومه€Œای بوده€Œاند، توضیح داد: دولت تلاش می€Œکند با تاسیس سازمانی که به€Œطور خاص به قطارهای حومه€Œای می€Œپردازد مشکل اول را حل کرده وهمچنین با طراحی روش€Œهایی مانند استفاده از توان شهرداری€Œها تامین مالی پروژه€Œها را نیز جبران کند.

پورسید اقایی با بیان این€Œکه شهرداری مناطق حومه€Œای باید اصلی€Œترین پیگیری برای ساخت قطارهای حومه€Œای را انجام دهد، تصریح کرد: قطعا کلانشهرها علاقه€Œای به این ندارند که تعداد جمعیت وارد شده به خود را افزایش دهند، بلکه این شهرداری€Œهای حومه€Œای هستند که با پیگیری مقدمات امکان تردد راحت، ارزان و ایمن شهروندان€Œشان را فراهم آورند.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری شهرداری نجف€Œآباد و چند شهر حومه€Œای استان اصفهان برای نخستین€Œبار امکان تامین مالی این پروژه€Œها از طریق مشارکت بین راه€Œآهن و شهرداری فراهم شده که این امر می€Œتواند از سوی دیگر شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و تبریز نیز پیگیری شود.

مدیرعامل راه€Œآهن جمهوری اسلامی ایران با بیان این€Œکه پیش€Œبینی می€Œشود در سال نخست افتتاح این پروژه روزانه 60 هزار مسافر از طریق آن جابه€Œجا شوند، اظهار کرد: در قالب برنامه€Œریزی انجام گرفته بحث تملک اراضی، ساخت ایستگاه، استفاده از فضای تجاری از سوی شهرداری نجف€Œآباد و همچنین بحث روسازی، تامین ناوگان، علائم، بهره€Œبرداری و نگهداری از سوی راه€Œآهن انجام شود که شبیه به این طرح می€Œتواند بر مدل€Œهای موفق همکاری در دیگر شهرها نیز اتفاق بیفتد.

پورسید آقایی خاطر نشان کرد: راه€Œآهن بحث شهرسازی براساس ریل را در دستور کار قرار داده و ما امیدواریم در ماه€Œهای آینده با پیگیری€Œهایی که صورت می€Œدهیم شهرداری مناطق مختلف کشور را با این بحث آشنا کرده و امکان تامین قرار€Œدادهایی جدید به منظور توسعه قطارهای حومه€Œای را به وجود آوریم.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید