امروزشنبه, 30 تير 1397-- Saturday Jul 21 2018

ساعت 06:35:25

آخرین به روز رسانی : جهار شنبه 21:13:58

۴ پیشنهاد برای لایحه مدیریت یکپارچه شهری

یکشنبه, 22 شهریور 1394 ساعت 11:08 کدخبر :9428
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : عباس ثابتی‌راد:

کمتر مسئول کشور است که با قانون مدیریت یکپارچه شهری موافق نباشد. همه از آن دفاع می€Œکنند و آن€Œرا موجب کاهش وظایف دولت دانسته و باعث افزایش کارآمدی در اداره امور کشور می€Œدانند.
 به گزارش فرصت آنلاین به نفل از روزنامه همشهری اما با گذشت قريب به 15سال هم€Œاكنون با تلاش مديريت شهري تهران و حمايت دولت يازدهم نخستين لايحه مديريت يكپارچه شهري در كميسيون كلانشهرهاي كشور در حال مطالعه است. براساس اين لايحه قرار است ادامه اجراي امور خدماتي چون آب، برق، گاز، تلفن، راهنمايي و رانندگي، آموزش و پرورش، بحران و... در اختيار مديريت شهري قرار گيرد و نهادهاي متصدي اين امور، به€Œعنوان ناظر فعاليت كنند.

بدون اغراق مي€Œتوان گفت كه استقرار مديريت يكپارچه شهري به معني تحول در نظام مديريت محلي كشور است. شكل€Œگيري حكومت€Œهاي محلي تحت نظر حكومت مركزي نخستين دستاورد اين لايحه خواهد بود. مدير دبيرخانه نشست شهرداران كلانشهرهاي كشور در روزهايي كه لايحه مديريت يكپارچه شهري آخرين مراحل تدوين را پشت€Œسر مي€Œگذارد، از 4پيشنهاد دبيرخانه كلانشهرهاي كشور در تدوين نهايي لايحه مديريت يكپارچه شهري خبر مي€Œدهد.
محمد صارمي€Œزاده با اشاره به اينكه از نخستين جلساتي كه به€Œمنظور تدوين اين لايحه در كميسيون€Œهاي زيربنايي دولت حضور داشته گفت: خوشبختانه همكاري خوبي با اعضاي كميسيون زيربنايي دولت داريم، اما اين انتظار هم وجود دارد كه به€Œمنظور بهتر شدن روند اجرايي اين لايحه 4پيشنهاد دبيرخانه كلانشهرها نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به تجارب جهاني در حوزه حكومت€Œهاي محلي اظهار داشت: در تمام دنيا يك نهاد غيردولتي با عنوان «اتحاديه شهرداري€Œها» وجود دارد كه وظيفه هماهنگي و برنامه€Œريزي در فعاليت€Œ شهرها را به€Œعهده دارد. اين اتحاديه شهرداري€Œهاست كه باعث شكل€Œگيري اجتماعات بزرگ جهاني و به اشتراك گذاشتن تجارب حكومت€Œهاي محلي است. اما با گذشت بيش از 3دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز چنين اتحاديه€Œاي در كشور شكل نگرفته است و به€Œنظر مي€Œرسد جاي خالي شكل€Œگيري اين اتحاديه در لايحه مديريت يكپارچه شهري همچنان وجود دارد.

صارمي€Œزاده با اعلام اينكه شكل€Œگيري اتحاديه شهرداري€Œها در جهان يك الگوي مناسب و موفق در حكومت€Œهاي محلي بوده است اظهار داشت: معمولا مجامع جهاني نهادهاي دولتي را براي فعاليت€Œهاي مشاركت جويانه به رسميت نمي€Œشناسند، از اين€Œرو شكل€Œگيري اتحاديه شهرداري€Œها مي€Œتواند گامي مهم در ايجاد فضاي مشاركتي و اشتراك تجارب جهاني با نهادهاي مديريت شهري كشور باشد.
مدير دبيرخانه كلانشهرهاي كشور در ادامه اظهار داشت: يكي ديگر از پيشنهادهاي دبيرخانه كلانشهرهاي كشور، اين است كه كميسيون كلانشهرهاي كشور در تدوين لايحه مديريت يكپارچه شهري، بهتر است درتدوين قوانين جديد، قوانين قبلي كه در ارتباط با مديريت شهري هستند را بازنگري كند. به گفته وي هم€Œاكنون قوانين خوب بسياري در حوزه مديريت شهري وجود دارد كه با به روز كردن آن مي€Œتوان فرآيند اجراي بسياري از كارها در مديريت€Œهاي شهري كشور را تسهيل كرد.
آنگونه كه وي گفته است با تدوين قوانين جديد احتمال تناقض در بسياري از امور در اين لايحه ممكن است شكل گيرد كه با به روز كردن و بازنگري قوانين موجود اين مشكل در آينده پيش نخواهد آمد. بهترين كار اين است كه قوانين مرتبط را جمع كنيم و آنها را بازنگري كنيم.
صارمي€Œزاده در ادامه سومين پيشنهاد دبيرخانه كلانشهرهاي كشور را مطرح كرد. او از پيش€Œبيني تشكيل ساختار جديد در وزارت كشور و سازمان شهرداري€Œهاي كشور در اين لايحه خبر داده است و آن€Œرا با اصل كوچك€Œسازي€Œ و چابك€Œسازي مغاير مي€Œداند. به گفته وي در اين لايحه با شكل€Œگيري ساختار جديد سهم دولت بيشتر شده است.
وي همچنين از پيش€Œبيني 53 آيين€Œنامه اجرايي جديد توسط شهرداري€Œها براساس اين لايحه خبر داد و افزود: يكي از مسائلي كه مورد بحث بوده، آيين€Œنامه€Œهاي اجرايي است كه به€Œعهده شهرداري€Œها گذاشته شده است. درواقع اين آيين€Œنامه€Œها به€Œگونه€Œاي استقلال مديريت شهري را زيرسؤال برده و به€Œگونه€Œاي ديگر موجب بي€Œتوجهي به استقلال مديريت شهري شده است. پيشنهاد ما اين است كه با اصلاح موارد فوق، لايحه مديريت يكپارچه شهري تدوين شود. صارمي همچنين گفت: البته تمامي اين موارد بارها در كميسيون كلانشهرهاي دولت و كميسيون€Œهاي فرعي كه در حال مطالعه براي تدوين اين لايحه هستند مطرح شده است كه اميدواريم مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گيرد.

15كلانشهر و يك دبيرخانه
دبيرخانه كلانشهرهاي كشور در حال حاضر مسائل مربوط به 15كلانشهر كشور را پيگيري مي€Œكند. البته اين دبيرخانه تا چند سال پيش تنها نماينده شهرهايي بود كه جمعيتشان بالاي يك ميليون نفر بود. 8شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، كرج، شيراز، قم و اهواز كلانشهرهاي كشور را تشكيل مي€Œدادند.
اما در دولت يازدهم، شوراي€Œعالي شهرسازي و معماري كشور، شهرهاي با جمعيت بالاي 500هزار نفر را به€Œعنوان كلانشهرها معرفي كرد. از اين€Œرو شهرهاي كرمانشاه، رشت، همدان، اروميه، زاهدان و اراك نيز به جمع كلانشهرهاي كشور پيوستند. پيگيري مصوبات و برنامه€Œهاي متعدد مشترك اين كلانشهرها در حال حاضر در دستور كار دبيرخانه قرار گرفته است. اين دبير خانه توانسته است خلأ نهادي هماهنگ€Œكننده را پر كند.

مطالب مرتبط:

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید