امروزشنبه, 27 بهمن 1397-- Saturday Feb 16 2019

ساعت 23:17:10

آخرین به روز رسانی : شنبه 01:55:52

 از بلندای برج آزادی تا فراز بام سبز
سنگتراشان و نماکاران خمینی شهری؛
از بلندای برج آزادی تا فراز بام سبز

سنگتراشی وحجاری ازجمله مشاغل وهنرهایی است که در منطقه ماربین وسده از دیربازتا کنون وجود داشته وموجب خلق آثارمتعددی شده است که متاسفانه به دلیل ضعف درثبت مستندات آن درکتب تاریخی استانی وکشوری مغفول مانده است . بسیارند از شهروندان این دیار کهن که اکه دستانشان خشونت سنگ را به ظرافت هنرتبدیل کرده است اما کمتر از آنها نام ونشانی باقی مانده است.در تذکره نصرآبادی مربوط به قرن یازدهم وعهد صفوی به یکی از این اساتید نه به خاطر حجار بودن وی بلکه به دلیل شاعر بودنش اشاره شده است. وی استاد کلبعلی فرزند رجب متوفایی 1047 خورشیدی است که سنگ تراشی چیره دست بوده وبه علاوه شاعری بوده است که کتابت سجلات هم می کرده است .
نفر دومی که در برخی منابع از او یادشده است زین الدین علی متوفی1070 خورشیدی ازعهده صفویه است که سنگتراشی چیره دست بوده است . از آثار ومراکزی که این دواستاد درآن به خلق آثار پرداخته اند سندی یافت نشد.


سندهای سنگی اسنادی ماندگار ازهنر سنگ تراشی
از نامها ونشانه هاواسناد کاغذی وجود هنرمندان سنگتراش در بین کتب وبایگانی ها که خارج شویم به اسنادی ازجنس سنگ در گستره شهر برمی خوریم که بروجود هنرمندان متعدد حجار در منطقه هدایت می شویم.سنگ قبرها،حوضها،دستکها، سنگ آبها، ستونها وپایه ستونهای سنگی، یانه ها وبرنج کوبهای سنگی، دربهای سنگی، نماهای قدیمی وجدید ساختمانها ودیگر تراشهای سنگی از جمله این اسناد سنگی هستند.
یکی از دست سازهای سنگتراشان سنگاب است. که به حک تاریخ بر روی آن سند خوبی محسوب می شود. سنگاب ظرف سنگی بزرگی است که ازآب پرشده تا برای وضوگرفتن یا آشامیدن استفاده شود. محل نصب سنگاب معمولاً درورودی یا حیاط مسجد یا امامزاده بوده €Œاست، در سایر مکانهای عمومی از جمله سقاها نیزازآن استفاده می کرده€Œاند.
سنگابها ازیک توده سنگ دراندازه وحجم های مختلف بستگی به مکان نصب تراشیده می شد. حجم آنها معمولا یک کُر و بیشتر بود..در منطقه ماربین درمساجد تاریخی محلات مختلف آن نیزسنگابهای حاصل هنرمندی سنگتراشان شهر ازجمله درمسجد آفا علی اکبرومسجد جامع خوزان وجود دارد. معمولا تاریخ ساخت، واقف وسنگتراش روی سنگاب حکاکی می شد.
بر روی سنگاب مسجد جامع خوزان به خط نستعلیق نوشته است: «وقف حضرت امام حسین نمود حاجی حیدراین قدح را به تاریخ شهررمضان 1108» که مطابق فروردين 1076 خورشیدی می باشد. تعدادی ازاین سنگابها با نوسازی برخی مساجد وحذف سقاخانه ها وجود دارد که میتوان از آنها همراه بقیه آثارباقی مانده ازسنگتراشان شهربه عنوان یک جاذبه ونیز بخشی ازتاریخ شهر وحرف ومشاغل بهره برد.


استاد کاران سنگتراش سده ای در یک قرن اخیر
در اواخرقرن گذشته واوایل قرن جاری از سنگتراشان درسنگفرش کردن خیابانها وراه آهن و بنای ساختمانهای بزرگ دولتی بهره برده می شده است ودر اجرای این طرح ها البته سنگتراشان سده ای جای ویژه ای داشته اند که به برخی از نمونه ها اشاره می شود.


سنگ کاران سده ای در راه آهن سراسری
یکی از اساتید سنگتراش که پای خود را از سنگتراشی در کوه آتشگاه فراتر نهاد، رحمان داورپناه است که در برنامه های عمرانی متعدد ازجمله سنگ فرش خیابانهای تهران، پارک شهر تهران، راه آهن سراسری، نمای ساختمانهای خانه های کارمندان شرکت نفت آبادان وساختمان دادگستری کشور همراه چند همشهری خود حضور داشت.
در این دوران یک سنک کار سده ای دیگر به نام احمد مهرگان در سنگفرش یکی ازخیابانهای بزرگ تهران برای پیمانکاری مشغول بود که به دلیل کم کاری پیمانکاراین طرح ، رضا شاه پیمانکار رابرکنار ومهرگان را به جای وی می گمارد وبعدا احمد مهرگان شخصی ثروتمند وخیر شد که داستان خود را دارد.


غفار داورپناه پدیده ای در سنگتراشی و صنعت سنگ کشور
یکی از برجستگان هنروصنعت سنگ که در طرح های مختلف ملی در دهه های 20 به بعد حضور او مشهود است غفار داورپناه می باشد که درکنار مهندسین مجرب وصاحب نام در طرح های مختلف شخصی ودولتی وملی همچون برج آزادی نقش قابل توجه ای داشته ودر واقع نماد ونماینده ای از هنرمندان سنگ خمینی شهر محسوب می شود.مهندس امانت طراح ومهندس برج آزادی در باره استاد داورپناه می گوید:کار سنگ بنای آزادی یکی از مهمترین نکات تشخص این بناست واز نظرپیچیدگی کار فهم آن از روی نقشه برای سنگتراش مشکل وشاید غیر ممکن است. استاد داور پناه کسی بود که این مهم را به عهده گرفت وآنرا با نهایت درایت وکاردانی به انجام رساند.سیستمی اختراع کرد که حجم سنگ را با نوارهای تخته سه لایی درست کرد که سنگتراش از روی آن بتراشد..اوبود که کارهای تازه ای مثل درهای یکپارچه سنگی ودرهای بی نظیر گرانیت ورودی اصلی موزه ودرب مرمرپایه برج آزادی را بنا نهاد. ابراهیم حقیقی مدیر وقت کارگاه ساخت برج آزادی در زمان ساخت اخیرا در مصاحبه ای گفته است :قالب بیرونی برج از سنگ و خود آن از بتن آرمه تشکیل شده است. ضخامت سنگ€Œهای پایین 25 سانت و سنگ€Œهای بالای برج 11 سانتی متر است.شاید دشوارترین قسمت ساخت انتخاب سنگ برج بود که با کمک غفار داورپناه و قنبررحیمی ممکن شد.


درهای سنگی برج آزادی از درهای سنگی باغات سده الهام گرفته شد
استاد غفارداورپناه که در تمام مراحل ساخت بناها همراه ومشاورمهندسین سرشناس پایتخت بودودر ساخت برج آزادی هم همین نقش را داشت در خاطرات خود می گوید: وقتی وارد دفتر مهندس امانت می شدم می گفت حلال مشکلات آمد .روزی به من گفت می خواهم دری سنگی با ابعاد ی که ذکر کرد برای برج ازسنگ درست کنم .به اوگفتم این که چیزی نیست وکروکی کچ ومعوجی برایش کشیدم.تعجب کرد وگفت بیشتر توضیح بده من برایش گفتم در زادگاهم درب بعضی باغ ها از سنگ است وگفتم چگونه باز وبست می شود. اوگفت ابعاد مورد نظرمن بزرگتر است ومن به اوتوضیح دادم که چگونه می شود با استفاده از برخی امکانات موجود این کاررا کرد.


توجه به سنگتراشی در توسعه بام سبز
پیشینه غنی شهر درسنگتراشی وپویایی آن و وجود امکانات نرم افزاری وسخت افزاری آن در شهروتوجه مدیریت طرح به این موضوع سبب شده تا خوشبختانه این امکان برای هنرمندان سنگتراش شهر به وجود آید تا اینبار از هنرخود درجاذبه های طبیعی موجود برای ایجاد فضاهایی که پای گردشگران را به شهر باز می کند استفاده کننند وهنرخودوگذشتگانشان رااز بلندای برج آزادی تا فرازبام سبز گسترش دهند.


پیشینه سنگ شهرستان جاذبه ای در خدمت جذب گردشگر
همه آنچه بیان شد نشان دهنده این است که سنگ وسنگتراشی ونما ودرکل صنعت سنگ در شهرستان واقیتی است که جدای از جنبه های دیگر آن از زاویه گردشگری وجذب گردشگر وبوم گردی دارای ارزشهای نهفته در خود است که در صورت تبدیل آنها به جاذبه مثل موزه دست سازهای سنگی وسردیس های سنگی مشاهیر شهر و برجستگان هنر سنگتراشی وصنعت سنگ ونمونه نما ها بی شک پای گردشگران را به شهر باز خواهد کردودر کنار دایر کردن مراکز بوم گردی وبرند کردن واحداث جاذبه های دیگر مثل موزه رونق بوم گردی را پایدار خواهد کرد.

دستگاه شبیه‌ساز، محصول جدید محققان دانشگاه آزاد خمینی‌شهر
دستگاه شبیه‌ساز، محصول جدید محققان دانشگاه آزاد خمینی‌شهر

دستگاه شبیه€ساز حرکتی در فرآیند آموزش پرتودرمانی توسط محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی€شهر ساخته شد. به گزارش فرصت آنلاین به نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر علیرضا سیف زاده استاد راهنما و از مخترعان دستگاه شبیه€ ساز گفت: آنچه هدف اصلی در ساخت این دستگاه است، استفاده از تجهیزات الکترونیکی و محیط شبیه€سازی و گرافیکی برای کمک به آموزش دانشجویان مهندسی پزشکی و پیراپزشکی است. سیف زاده افزود: مشکل استفاده از بیماران در فرایند آموزش یکی از معضلات اساسی در رشته€های مهندسی پزشکی و پیراپزشکی است که با ترکیب واقعیت مجازی و سخت€افزارهای الکترونیکی می€توان این معضل را برطرف کرد. وی ادامه داد: نرم€افزار مورد استفاده در طراحی و شبیه€سازی محیط مجازی موتور مخصوص UNITY است که به عنوان یک موتور در بین موتورهای گرافیکی برای ساخت بازی و شبیه €سازی استفاده می شود. این محقق گفت: این موتور دارای هوش مصنوعی است که می€تواند در ساخت محیط شبیه€سازی شده و برخورد فرد با اشیا و افراد در محیط شبیه€سازی بسیار کاربردی عمل کند.

مصرف سالانه 21 میلیارد مترمعکب گازدر استان اصفهان
مصرف سالانه 21 میلیارد مترمعکب گازدر استان اصفهان

بدترین نوع استفاده از سوخت گاز و شیوه گرم کردن منازل و ساختمان ها استفاده از وسیله گرمایشی بخاری است. به گزارش فرصت آنلاین به نقل از ایرنا مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان این موضوع درمراسم افتتاح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در اصفهان گفت:
فقط با عایق سازی ساده موتورخانه ها در مجتمع های مسکونی و اداری می توان از 20 تا 30 درصد اتلاف انرژی جلوگیری کرد. سید مصطفی علوی افزود: عایق سازی ، تعمیرات، عدم استفاده از وسایل سرمایشی وگرمایشی نامناسب و بسیاری اقدامات ساده دیگرمی تواند از هدررفت حامل های انرژی که نقش ویژه ای در تشدید آلودگی هوا بویژه در فصول سرد سال دارد، جلوگیری کند. وی گفت: در استان اصفهان سالانه 21 میلیارد مترمعکب گاز مصرف می شود که رقم بسیار زیاد ی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: اعمال قانون و مقررات تا میزانی می تواند به مصرف بهینه انرژی و سوخت کمک کند اما آموزش و فرهنگ سازی نقش موثر و سازنده ای برای رسیدن به این هدف بسیار مهم دارد.

دریافت مجوز برای مجموعه‌های گردشگری زمان‌براست
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:
دریافت مجوز برای مجموعه‌های گردشگری زمان‌براست

یکی از مهم€ ترین مشکلات دریافت مجوزهای گردشگری زمان€ بر بودن آن است . به گزارش فرصت آنلاین به گزارش روابط عمومی میراث€ فرهنگی استان اصفهان مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با یاد آوری این موضوع گفت: فرآیند صدورمجوز برای صدورمجوزبرای تاسیس مراکز گردشگری طولانی است چراکه ادارات دیگری نیز باید مجوزهای لازم را تایید کنند.فریدون الهیاری افزود: تامین زیرساخت€ های لازم برای گرشگران داخلی و خارجی از دغدغه€ های مهم میراث€ فرهنگی استوبه همین دلیل میراث€ فرهنگی اصفهان در طول سال€ های گذشته در راستای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور در حوزه گردشگری تلاش کرده است.وی با بیان اینکه ۲۰ مجوز اولیه تاسیس مجموعه€ های جدید گردشگری در استان اصفهان صادر شده است، بیان داشت: ساخت سه هتل، سه مهمان پذیر، دو اقامتگاه سنتی و یک هتل آپارتمان در شهر اصفهان از جمله این مجموعه€ ها است.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان همچنین گفت:طرح احداث دو محل گردشگری در شهرستان آران و بیدگل ، شهرابوزیدآباد ازتوابع این شهرستان، دو مجتمع گردشگری درشهرزاینده€ رود و روستای خشوئیه از توابع شهرستان لنجان ، یک مرکزدرروستای قوام آباد شهرضا، دو مجتمع گردشگری درشهرستان نطنز و شهربادرود منطقه گرگاب واقع درشاهین شهرومیمه، یک مرکزدرگلشهرازتوابع گلپایگان و یک مجتمع در شهرستان اردستان نیزبه تصویب رسیده است.

برای شرکت در نمایشگاه صنایع دستی فجر درخواست غرفه داده ایم
مسؤول میراث فرهنگی شهرستان:
برای شرکت در نمایشگاه صنایع دستی فجر درخواست غرفه داده ایم

دومین جشنواره صنایع دستی فجر 29 دی تا 6 بهمن برگزار می شود.  مسؤول میراث فرهنگی شهرستان به خبرنگار فرصت آنلاین گفت: برای شرکت در این نمایشگاه تقاضای غرفه داده ایم و از هنرمندانی که بتوانند غرفه را اداره نمایند، استفاده می کنیم. حبیبی همچنین افزود: در این جشنواره از صنایع دستی هر شغل یک نمونه ارائه می شود و مثلا اگر در غرفه اصفهان خاتم کاری ارائه شود، در غرفه خمینی شهر دیگر به نمایش در نمی آید. وی اعلام کرد: غرفه خمینی شهر و مشاغلی که در آن به نمایش در می آیند در آینده ای نزدیک مشخص خواهد شد. گفتنی است با توجه به اینکه در میان 1481 شهر تنها 3 شهر اصفهان، خمینی€ شهر و تهران دارای اتحادیه صنایع دستی است، ارسال آثار و شرکت در جشنواره فجر صنایع دستی توسط معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی انجام می€شود. همچنین با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام حصیر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دومین جشنواره صنایع دستی فجر بخش ویژه€ای نیز به حصیر اختصاص داده می€شود.

کمک های مردمی به بیمارستان ساعی به 22 میلیارد تومان رسید
کمک های مردمی به بیمارستان ساعی به 22 میلیارد تومان رسید

مردم خیرو نیک اندیش تا کنون بالغ بر 22 میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان ساعی خمینی شهر اهدا نموده اند. به گزارش خبرنگار فرصت آنلاین سیل کمکهای مردمی به بیمارستان ساعی از محرم 1395 فراگیر شد و همچنان ادامه دارد. عملیات ساختمانی این بیمارستان اکنون در مرحله نبشی کاری و نماسازی پوسته بیرونی ساختمان و شروع عملیات نصب تاسیسات می باشد . گفتنی است بیمارستان ساعی با حدود 35 هزار متر مربع زیر بنا بعد از بیمارستان الزهرا در بین بیمارستان های دولتی دومین بیمارستان استان از نظر وسعت و جزء 15 بیمارستان برتر کشور می باشد. این بیمارستان هشت و نیم طبقه ای که در آن همه امکانات درمانی ضروری پیش بینی شده در صورت تکمیل 300 تخت داشته و حدود 800 شغل جدید به طور مستقیم و 1000 شغل به طور غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.

احیای ۱۴ آب‌انبار وکاروانسرا با همت اداره اوقاف استان
احیای ۱۴ آب‌انبار وکاروانسرا با همت اداره اوقاف استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از احیای ۱۴ آب‌انبار، کاروانسرا و حمام در استان خبر داد و گفت: این اماکن تاریخی در راستای توسعه گردشگری و با همکاری بخش خصوصی تعمیر و مرمت شده‌اند. به گزارش فرصت آنلاین حجت الاسلام رضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از احیای ۱۴ آب‌انبار، کاروانسرا و حمام در استان خبر داد و گفت: کاروانسراهای عباسی در شهرستان کوهپایه، کاروانسراهای امین‌آباد و مهیار در شهرضا، کاروانسرای زفرقند در اردستان، آب‌انبار ورزنه، کاروانسرای سجزی و آب‌انبار سجزی در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده و مشغول به فعالیت هستند، همچنین کاروانسرای ورزنه به‌زودی با همکاری بخش خصوصی احیا، تعمیر و مرمت می‌شود.

۹۵۷ میلیون ریال زکات طی ۸ ماه جمع آوری شد
۹۵۷ میلیون ریال زکات طی ۸ ماه جمع آوری شد

جلسه شورای زکات شهرستان خمینی شهر باهدف ترویج و تبلیغ زکات و هماهنگی برای تقدیر از مودیان زکات تشکیل شد.
به گزارش دفتر امام جمعه؛ دراین جلسه که با حضور اعضا و مسئولان ادارات در دفتر امام جمعه خمینی شهر تشکیل شدرئیس شورای زکات شهرستان هدف از برگزاری جلسات شورای زکات و اقامه نماز را ترویج فرهنگ این دو اصل مهم عنوان نموده و گفت: زکات متعلق به مالک نیست بلکه حق مستمندان و مستضعفان است، وی افزود: اگر کسی زکات اموال خود را پرداخت نمی€Œکند نباید فکرکند که زرنگ بوده و زکاتش را نپرداخته است در حالی که نتیجه این اقدام در زندگی شخصی همان فرد دیده خواهد شد و این وظیفه ماست که مردم را راهنمایی کنیم. دبیر ستاد زکات و رئیس کمیته امداد امام(ره) شهرستان خمینی شهردر جلسه مذکورگفت: در 8ماه ابتدای سال95 مبلغ 512 میلیون ریال و در ماه های مشابه آن در سال جاری مبلغ 957 میلیون ریال زکات جمع آوری شده که این رقم 48درصد از کل اعتبارات پیش بینی شده زکات می باشد. درجلسه شورای زکات همچنین پیشنهاد ها و راهکارهای مختلفی برای مشارکت مردم و خیریه ها ارائه شد تا جذب زکات در شهرستان خمینی شهر افزایش یابد.

صفحه 4 از 77