امروزدوشنبه, 26 آذر 1397-- Monday Dec 17 2018

ساعت 13:20:53

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 01:02:24

با اندیشمندان و شاعران شهرستان؛

شناخت بیشتر از استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دوشنبه, 25 اردیبهشت 1391 ساعت 13:00 کدخبر :4082
فرستادن به ایمیل چاپ
نویسنده : محمدعلی شاهین

 

یکی از نویسندگان هفته نامه خبری تحلیلی پنجره به نام سید حسین امامی در مجلد شماره 127 این جریده در گفت و گویی با استاد دینانی فیلسوف سرشناس شهرستان تحت عنوان فیلسوف زیبا سخن مطالبی خواندنی آورده است که بدین سبب مطالعه آن آگاهی و اطلاعات و شناخت ما را از افکار و شخصیت آن استاد فرزانه افزون می کند در این ستون مختصری از آن نوشتار آورده می شود.

 

در مقدمه ای مصاحبه گر آورده است که دکتر که چهره ماندگار فلسفه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است و عمر خود را اکثر در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با اهالی علم می گذراند در کوچه و خیابان مانند سقراط همدم مردم عادی می شود و با آنها در مورد مسائل فلسفی به سخن می نشیند این استاد ویژگیهایی دارد که عبارتند از مردم داری، شاگرد بزرگان چون علامه طباطبایی بودن، فیلسوف مسلمان بودن درک حکیمانی چون امام خمینی (ره) علامه طباطبایی، میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، داشتن ذهن روشن و نقاد و آزاد اندیش، بیان جذاب و شیوا و رسا و قلم روان و گیرا سابقه سالها تدریس منابع فلسفی در حوزه ها و دانشگاه و نگارش آثار به زبان فارسی.

مصاحبه گر پس از این مقدمه کوشیده است جواب سوالهای مورد نظر خود را از استاد بگیرد، این پرسش ها عبارتند از:

- چگونگی وارد شدن استاد به جلسات خصوصی فلسفه علامه طباطبایی و خاطراتی از آن جلسات و تاثیر علامه بر او

- اطلاع از مباحث بین هانری کربن فیلسوف سرشناس غرب با علامه که دکتر دینانی هم در آن جلسات حضور داشته است

- اطلاع از سطح اطلاعات فیلسوفان معاصر از فلسفه غرب

- چگونگی فراگیری فلسفه غرب توسط استاد و اساسا ضرورت یادگیری فلسفه غربی توسط فلاسفه مسلمان

- دلایل علاقه استاد به فلاسفه مسلمان گذشته و تدریس عقاید و مطالب آنها دردانشگاه ها و حوزه ها همچون شیخ اشراق

- سوال از چگونگی و زمان دست یابی استاد به درجه اجتهاد و مجتهد شدن او که کمتر کسی به آن اشاره می کند

- نقش اجتهاد در فلسفه

- روش انحصاری تدریس و گفت و گوی استاد

- کمی ورود به زندگی خصوصی استاد و اینکه دو دختر دارد و نقش تحمل و بردباری و بی توقع بودن همسر استاد در پیشرفت وی

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید