امروزجمعه, 31 خرداد 1398-- Friday Jun 21 2019

ساعت 02:13:35

آخرین به روز رسانی : شنبه 22:40:23

   

sazman refahi


 |  
وضعیت قرمز

آلودگی هوای خمینی شهر به مرز هشدار رسید؛

در حال تدوین برنامه «خمینی شهر در مسیر توسعه» هستیم

بررسی وضعیت مالی شهرداری در گفتگو با حمید عشقی معاون اداری- مالی شهرداری

یک قدم تا فاجعه ...

گزارش تحلیلی فرصت درباره تصادف میدان پارک پیروزی؛

نقش خانواده در درمان اعتیاد

اعتیاد از زاویه ای متفاوت - 2

به مناسبت 13 آبان برگزار شد

با هدفمندی یارانه ها، فاصله طبقاتی کاهش می یابد

در کنفرانس هدفمندی یارانه ها مطرح شد:

این همه پروژه نیمه تمام چرا؟

گفتگو با معاون امور عمرانی شهرداری؛