امروزسه شنبه, 29 مرداد 1398-- Tuesday Aug 20 2019

ساعت 06:01:51

آخرین به روز رسانی : یک شنبه 01:28:10


خانهبازدید میدانی رئیس واعضای شورای شهر خمینی شهر به اتفاق شهرداراز طرح های عمرانی وخدماتی شهرداری در دوره پنجم (دور دوم بازدیدها)/عکاس:رسول مختاری
بازدید میدانی رئیس واعضای شورای شهر خمینی شهر به اتفاق شهرداراز طرح های عمرانی وخدماتی شهرداری در دوره پنجم (دور دوم بازدیدها)/عکاس:رسول مختاری
DatsoGallery By Datso.fr